Vissza a menŘh÷z X

Molyhostinˇru
1, Xerocomus subtomentosus
Piros tinˇru
2, Xerocomus rubellus
Szarvasagancsgomba
3, Xylaria hypoxylon